X < >
...
Genel Hizmetler Şubesi

GENEL HİZMETLER ŞUBESİNİN GÖREVLERİ

   Üniversitemiz Rektörlük, Daire Başkanlıkları ve Rektörlüğüne bağlı birimlerin Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanmakta olup, bu kapsamda yapılan iş türleri aşağıda listelenmiştir.

  • Telefon Santral Bakımı
  • Asansör Bakımı
  • Fotokopi ve Faks Makinaları Bakımı
  • Klima Bakımı
  • Jeneratör Cihazı Bakımı
  • Otomatik Kapı Bakımı
  • Bilgisayar ve Yazıcı Bakımı
  • Yangın İhbar Sistemi Bakımı
  • Lojmanların Elektrik-Su Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri 
  • Temizlik ve Kat Hizmetleri