X < >
...
Stratejik Şube Birimi

  STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ

  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlamasürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejikplanlama çalışmalarını koordine etmek,
  • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
  • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
  • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
  • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
  • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
  • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  • İdarenin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek