X < >
...
Tahakkuk Şubesi

 TAHAKKUK ŞUBESİNİN GÖREVLERİ

  • Başkanlık adına gelen-giden evrak kayıt takibi, Personel özlük işleri ve Başkanlığımız adına yapılan yazışmaları yapmak

  • Rektörlük Özel kalem, Genel Sekreterlik, Başkanlık, Diğer Merkezler ve Bölümlere ait bütçenin hazırlanması takip ve kontrolünü yapmak.

  • Üniversitemiz merkez kampüs alanı içinde ödenek tahsis edilen Fakülte ve Yüksekokullar hariç birimlerin (elektrik, su v.b) tarifeye bağlı ödemelerini takip eder.

  • Üniversitemiz Rektörlük Özel kalem, Genel Sekreterlik, Diğer merkezler, Bölümler, Personel, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Başkanlığımızın yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluk işlemlerini yapmak.

  • Görev giderleri harcama kalemine tahsis edilen ödenekten üniversitemize ait hizmet araçlarının vize harçları, mahkeme harç giderlerinin ödenekleri takibini yapmak.

  •  Hizmet alımları harcama kalemine tahsis edilen ödenekten haberleşme giderleri, çeşitli ilan, posta pulu, hizmet araçlarının trafik sigortası, kurslara katılım giderleri ile diğer giderlerin takibi.

  • Transferler harcama kalemine tahsis edilen ödenekten memurların öğle yemeği yardımı ödemeleri.


    Personel

Şube Müdürü : Necmettin DÜRMÜŞ
Bilgisayar İşletmeni : Ali KONÜR
Bilgisayar İşletmeni : Semra ÖZDEMİR